Bu sözleşme, Dinamo Hosting' in müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Dinamo Hosting, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Taraflar

Dinamo Hosting
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Dinamo Hosting" olarak anılacaktır.
Adres : Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:28 Kat:B1 Üsküdar/İSTANBUL
Vergi Dairesi : Üsküdar
Vergi No : 6310540866

Müşteri : Bu sözleşmeyi, Dinamo Hosting' in online satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi

Müşteri' nin Dinamo Hosting' in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

Bildirimler

Dinamo Hosting, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresi veya telefon numarasını kullanacaktır. Bu adres ve telefon numarasının geçerli olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Dinamo Hosting' e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Dinamo Hosting' e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Dinamo Hosting' e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Dinamo Hosting' in Sağlayacağı Servisler

Dinamo Hosting, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin banka kanalıyla veya kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

Ücretler ve Ödeme

Müşteri, Dinamo Hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Dinamo Hosting, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Dinamo Hosting her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde, gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Dinamo Hosting web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Dinamo Hosting servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Dinamo Hosting' e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta, fax) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda Dinamo Hosting, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Dinamo Hosting' e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Dinamo Hosting' de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Dinamo Hosting' e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Dinamo Hosting' e iletecektir.

Dinamo Hosting, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Dinamo Hosting, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

Müşteri, Dinamo Hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri, son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Ödemenin gecikmesi durumunda Dinamo Hosting servisleri durduracak ve faturaya "Hesap Açma Bedeli" ekleyecektir. Hesap Açma Bedeli Web Hosting ve Sunucu hizmetleri için 10 TL, Bayi Hosting hizmetleri için 10 TL den az olmamak koşuluyla site başına 0,50 TL olacaktır. Son ödeme tarihinden itibaren 1 ay geçmiş hesaplar sunuculardan kalıcı olarak kaldırılacak ve tüm veriler silinecektir.

Müşteri, aldığı paketteki Aylık Trafik miktarı kadar veri transferi kullanım hakkına sahiptir. Müşteri, bu limiti geçtiği taktirde, servisleri durdurulacak ve Dinamo Hosting müşteriye "Limit Aşımı" ve "Hesap Açma Bedeli" faturası oluşturacaktır. Müşteri hesabına fatura edilen faturayı ödemekle yükümlüdür.

Dinamo Hosting, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

Ücret İadesi

Müşteri, satın aldığı ürün veya hizmetten memnun kalmadığı taktirde ürünü satın aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde ücret iadesi talebinde bulunabilir. Dinamo Hosting aşağıdaki maddeler haricinde müşteri hangi yolla ödeme yaptıysa aynı yol üzerinden ücret iadesi yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Dinamo Hosting, bayilik yoluyla satış yaptığı hizmet ve/veya ürünlerde ücret iadesi yapmaz. Alan adları işlemleri ve SSL sertifikaları bayisi olduğumuz firmalardan satın alınmaktadır. Bu hizmetlerde servisin çalışma prensibi gereği, bayisi olduğumuz firmalar tarafından ücret iadesi yapılmaz.

Askıya Alma

Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Dinamo Hosting, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı web hosting için %20, bayi hosting için %25' dir. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları askıya alınır.

Dinamo Hosting' in Sınırlı Sorumluluğu

Dinamo Hosting müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarfedecektir. Bununla beraber Dinamo Hosting, servislerinin, müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesi garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Dinamo Hosting' in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

Dinamo Hosting Kayıtlarının Geçerliliği

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Dinamo Hosting kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ' nin Haklarının Devri

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Dinamo Hosting' in onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Dinamo Hosting hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sözleşmenin Sonlanması

Dinamo Hosting, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Dinamo Hosting' e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Dinamo Hosting Servis Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Dinamo Hosting, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Dinamo Hosting sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Dinamo Hosting' e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta, fax) yolu ile sonlandırabilir.

Servis Kullanım Şartlarının Kabulü

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Dinamo Hosting Servis Şartları" nı kabul etmiştir. "Dinamo Hosting Servis Şartları" nın geçerli hali, Dinamo Hosting' in https:www.dinamohosting.com web adresindeki Servis Şartları bölümünde yayınlanmaktadır.

Online Sözleşmenin Geçerliliği

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Dinamo Hosting' in https:www.dinamohosting.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Dinamo Hosting servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.